Hotline 24/24

0909.839.466

Trợ giúp qua Yahoo Messenger!

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Trang chủ » ISO 50001: Hệ thống quản lý năng lượng

ISO 50001: Hệ thống quản lý năng lượng

Lượt xem :2768 người

1. Các lợi ích của việc áp dụng ISO 50001

 • Cải tiến hoạt động quản lý và điều hành
 • Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
 • Thúc đẩy sáng kiến cải tiến liên quan đến sử dụng và tiêu thụ năng lượng
 • Đưa ra các đánh giá và ưu tiên ứng dụng công nghệ và thiết bị mới có tính năng tiết kiệm năng lượng
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đo lường, so sánh và báo cáo kết quả tiết kiệm năng lượng
 • Truyền thông hiệu quả các thông tin về quản lý các nguồn năng lượng
 • 2. ISO 50001 là gì?

  ISO 50001 là tiêu chuẩn quản lý năng lượng, giúp các tổ chức áp dụng có những cải tiến liên tục trong việc quản lý sử dụng năng lượng hiệu quả. Tiêu chuẩn này không mô tả các tiêu chí hiệu quả cụ thể nào mà nó đặt ra các yêu cầu để các tổ chức tham gia cam kết cải thiện năng lượng sử dụng một cách thường xuyên.

  ISO 50001: Hệ thống quản lý năng lượng

  3. Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn – đào tạo ISO 50001

  Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn - đào tạo