Hotline 24/24

0909.839.466

Trợ giúp qua Yahoo Messenger!

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Trang chủ » ISO 27001: Tiêu chuẩn về hệ thống bảo mật thông tin

ISO 27001: Tiêu chuẩn về hệ thống bảo mật thông tin

Lượt xem :4605 người

1. Các lợi ích của việc áp dụng ISO 27001

 • Duy trì kinh doanh liên tục
 • Kiểm soát một cách có hệ thống các rủi ro về bảo mật thông tin
 • Tiết kiệm chi phí
 • Thể hiện cam kết của ban lãnh đạo đối với việc bảo vệ dữ liệu của khách hàng.
 • Chứng minh được rằng Công ty tuân thủ các quy định pháp luật
 • Chìa khoá tham gia các dự án đấu thầu có liên quan đến bảo mật thông tin
 • 2. ISO 27001 là gì?

  Là một tiêu chuẩn về hệ thống quản lý bảo mật thông tin của tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hoá, ISO.

  Tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 đặt ra các yêu cầu cho một hệ thống quản lý bảo mật an toàn thông tin (ISMS). ISO/IEC 27001 được thiết kế nhằm đảm bảo việc lựa chọn cách thức kiểm soát an toàn tương ứng và đầy đủ.

  Tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 giúp bảo vệ tài sản thông tin của bạn và tạo sự tin tưởng cho các bên liên quan, đặc biệt là các khách hàng của bạn.Tiêu chuẩn đưa ra một phương pháp tiếp cận quá trình cho việc thiết lập, thực hiện, điều hành, giám sát, xem xét, duy trì và cải tiến ISMS của bạn.

  Tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 thích hợp với mọi tổ chức không phân biệt quy mô, loại hình, khu vực.Tiêu chuẩn này đặc biệt thích hợp với các tổ chức mà việc bảo mật thông tin là quan trọng như các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài chính, y tế , cộng đồng và công nghệ thông tin.
  ISO 27001: Tiêu chuẩn hệ thống quản lý bảo mật thông tin
  Tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 cũng đặc biệt hiệu quả đối với các tổ chức quản lý thông tin cho các tổ chức khác, như các công ty thuê nguồn lực IT ở bên ngoài tổ chức: Tiêu chuẩn này có thể được sử dụng như một lời khẳng định với khách hàng rằng thông tin của họ đang được bảo mật.

  3. Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn – đào tạo

  Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn - đào tạo