Hotline 24/24

0909.839.466

Trợ giúp qua Yahoo Messenger!

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Trang chủ » BSCI: Tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh

BSCI: Tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh

Lượt xem :4502 người

1. Lợi ích của việc áp dụng BSCI

 • Tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao thương hiệu
 • Mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường mới, đặc biệt là thị trường Châu Âu và Mỹ
 • Tiết kiệm chi phí và tăng năng suất lao động
 • Tăng doanh thu và lợi nhuận
 • Cải thiện điều kiện làm việc cũng như sức khỏe của người lao động
 • Xây dựng điển hình về thực hiện các điều kiện sản xuất công bằng
 • 2. BSCI là gì?

  BSCI (Business Social Compliance Initiative – Bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh) ra đời năm 2003 từ đề xuất của Hiệp hội Ngoại thương (FTA) với mục đích thiết lập một diễn đàn chung cho các quy tắc ứng xử và hệ thống giám sát ở châu Âu về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

  Bộ tiêu chuẩn này nhanh chóng được các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp, các nhà nhập khẩu, nhà sản xuất hàng
  tiêu dùng, các công ty bán lẻ trên thế giới đánh giá cao và áp dụng. Chuẩn mực BSCI phù hợp cho tất cả tổ chức,
  không phân biệt loại hình, địa điểm, quy mô, …
  BSCI: Tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh
  Phù hợp với các Công ước ILO, Công ước Quốc tế về Quyền Con người của Liên Hiệp Quốc, Công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em và về việc loại bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ, Bản khế ước Toàn cầu của Liên Hiệp Quốc và Hướng dẫn của OECD dành cho các Doanh nghiệp Đa Quốc gia và các Hiệp định quốc tế liên quan khác, Bộ Qui tắc Ứng xử của BSCI nhằm hướng đến đảm bảo sự tuân thủ với các tiêu chuẩn xã hội và môi trường cụ thể. Khi các công ty ký kết tuân thủ theo Bộ Qui tắc Ứng Xử BSCI nghĩa là trong phạm vi ảnh hưởng của mình các công ty cam kết thừa nhận các tiêu chuẩn về xã hội và môi trường qui định trong Bô Qui tắc Ứng xử này và đảm bảo trong các chính sách của mình sẽ có các biện pháp phù hợp để triển khai thực hiện và tuân thủ. Ngoài ra, các công ty cung ứng phải đảm bảo Bộ Qui tắc Ứng xử này cũng sẽ được tuân thủ bởi các nhà thầu phụ của mình có tham gia trong các quy trình sản xuất từ các giai đoạn bắt đầu cho đến khi sản phẩm được hoàn thành.

  3. Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn – đào tạo

  Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn - đào tạo