Hotline 24/24

0909.839.466

Trợ giúp qua Yahoo Messenger!

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Trang chủ » BSC – Balanced ScoreCard

BSC – Balanced ScoreCard

Lượt xem :4202 người

1. Các lợi ích của việc áp dụng BSC – Balanced Scorecard

 • Tổ chức có tầm nhìn dài hạn & các mục tiêu ngắn hạn trở nên rõ ràng hơn.
 • Các kỹ năng truyền đạt thông tin, kỹ năng lắng nghe và hoạt động nhóm được cải thiện.
 • Tập trung vào nhiều khía cạnh, không riêng khía cạnh tài chính.
 • Tương tác tốt & hiệu quả giữa các cấp lãnh đạo.
 • Với cùng khối lượng dữ liệu, khi trình bày theo bảng cân bằng giúp các cấp lãnh đạo ra quyết định tốt hơn so với khi chúng được trình bày theo cách thông thường.
 • Các nhà quản lý thích làm việc trong tổ chức có hệ thống quản trị hoạt động tốt.
 • Các tổ chức áp dụng hệ thống quản trị hoạt động mạnh về sắp xếp các chiến lược nội bộ hơn so với các tổ chức khác.
 • 88% tổ chức áp dụng Balanced Scorecard báo cáo rằng họ đạt được kết quả tốt hơn trước.
 • 66% tổ chức công bố rằng họ gia tăng lợi nhuận khi áp dụng Balanced Scorecard.
 • 2. BSC – Balanced Scorecard là gì?

  Balance Scorecard là một hoạch định và quản lý chiến lược được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực kinh doanh, công nghiệp, chính phủ, và các tổ chức phi lợi nhuận trên toàn thế giới. Nó được dùng để sắp xếp các hoạt động kinh doanh phù hợp với tầm nhìn và chiến lược của tổ chức, cải thiện thông tin liên lạc nội bộ và bên ngoài, và theo dõi các kết quả đạt được so với mục tiêu.

  Các khía cạnh chủ yếu của BSC – Balanced Scorecard:
  BSC - Balanced Scorecard: Hệ thống hoạch định và quản lý chiến lược

  Tháp cấu trúc hệ thống BSC – Balanced Scorecard:
  BSC - Balanced Scorecard: Hệ thống hoạch định và quản lý chiến lược

  3. Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn – đào tạo BSC – Balanced Scorecard

  Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn - đào tạo