Hotline 24/24

0909.839.466

Trợ giúp qua Yahoo Messenger!

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Trang chủ » 6 Sigma: Hệ thống công cụ và chiến lược nâng cao hiệu quả hoạt động

6 Sigma: Hệ thống công cụ và chiến lược nâng cao hiệu quả hoạt động

Lượt xem :3532 người

1. Lợi ích của áp dụng 6 Sixma

6 Sigma: Hệ thống loại trừ khuyết tật dựa trên cải tiến liên tục

 • Gia tăng sự trung thành của khách hàng.
 • Giảm thời gian tạo sản phẩm.
 • Loại bỏ lãng phí.
 • Ra quyết định dựa trên dữ liệu.
 • Cải tiến liên tục & phát triển bền vững.
 • Hệ thống giải quyết vấn đề hiệu quả.
 • Thúc đẩy nhân viên làm việc.
 • Đáp ứng yêu cầu thị trường nhanh chóng.
 • Xây dựng hoạt động nhóm.
 • Cải thiện quan hệ khách hàng.
 • Đo lường các giá trị theo quan điểm của khách hàng.
 • Quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả
 • Phát triển các kỹ năng lãnh đạo.
 • Phá bỏ rào cản giữa các phòng ban chức năng.
 • Nâng cao kỹ năng quản lý dự án.
 • Thực hiện đúng tầm nhìn chiến lược và các giá trị của Công ty.
 • Tăng lợi nhuận, tăng thị phần
 • Giảm chi phí, giảm khiếu nại của khách hàng,…

 •  

  2. 6 Sigma là gì?

  6 Sigma là hệ thống bao gồm các công cụ và chiến lược nhằm nâng cao quá trình hoạt động do hãng Motorola phát triển đầu tiên vào năm 1985. 6 Sigma trở lên phổ biến sau khi Jack Welch áp dụng triệt để nó trong chiến lược kinh doanh của ông tại General Electric năm 1995, và ngày nay phương pháp này được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau

  Mục đích của 6 Sigma là nâng cao chất lượng của quá trình cho ra thành phẩm bằng cách nhận diện và loại bỏ những nguyên nhân gây lỗi, khuyết tật và giảm thiểu tối đa độ bất định trong sản xuất và hoạt động kinh doanh.Đây là hệ thống các phương pháp quản lý chất lượng, bao gồm các phương pháp thống kê

  6 Sigma: Hệ thống loại trừ khuyết tật dựa trên cải tiến liên tục

  3. Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn – đào tạo

  Quy trình triển khai dịch vụ tư vấn - đào tạo