Tiêu chuẩn ISO 14001 về hệ thống quản lý môi trường đã tiến đến Bản dự thảo cuối cùng tiêu chuẩn quốc tế (FDIS) – một giai đoạn tiếp theo trong quá trình sửa đổi tiêu chuẩn ISO – theo kết quả ấn tượng của việc bỏ phiếu phê duyệt ấn tượng với dự thảo mới nhất là 92% vào cuối năm 2014.

Mỗi 3-5 năm, tất cả các tiêu chuẩn ISO đều trải qua một cuộc xem xét để đảm bảo chúng phù hợp và được cập nhật. Trong cuộc phỏng vấn video này, Tiến sĩ Anne-Marie Warris, Chủ tịch tiểu ban ISO rà soát ISO 14001, giải thích những thay đổi chính và các bước tiếp theo

“ISO 14001 là một tiêu chuẩn môi trường quan trọng”, Anne-Marie nói. “Một là kéo tất cả các vấn đề môi trường về cùng với nhau, có thể là nước, không khí, khí hậu, đất đai, và yêu cầu các tổ chức để suy nghĩ về tất cả trong một cách chính thức.”

Phiên bản sửa đổi hiện hành là một bước quan trọng trong sự phát triển của tiêu chuẩn và chúng ta sẽ thấy một số cải tiến dựa trên phiên bản trước đó. Một số những thay đổi này dựa trên một cuộc khảo sát người sử dụng tiến hành bởi ban tổ chức và đã nhận được hơn 5000 phản hồi từ 110 quốc gia. Kết quả là, phiên bản mới sẽ tập trung nhiều hơn vào:

 • Quản lý chiến lược về môi trường
 • Lãnh đạo
 • Bảo vệ môi trường
 • Hiệu suất môi trường
 • Tư duy về vòng đời
 • ISO 14001 hiện đang ở giai đoạn cuối cùng Dự thảo tiêu chuẩn quốc tế. Điều này có nghĩa rằng các chuyên gia rà soát tiêu chuẩn sẽ cân nhắc tất cả các ý kiến nhận được trong quá trình tham vấn công chúng trước đó (DIS) tại cuộc họp tiếp theo của họ ở Tokyo vào ngày 02-ngày 07 Tháng Hai năm 2015. Kết quả sẽ là một dự thảo cuối cùng, sẽ được đưa ra bỏ phiếu . Khi được chấp nhận, tiêu chuẩn sẽ được công bố. Phiên bản mới được dự kiến vào cuối năm 2015.

  Nguồn: phạmxuântiến.vn

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.