Hotline 24/24

0909.839.466

Trợ giúp qua Yahoo Messenger!

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Trang chủ » Sứ mạng & Giá trị cốt lõi

Sứ mạng & Giá trị cốt lõi

Thông qua các giá trị “TIN CẬY + LÀM VIỆC TẬP THỂ + HIỆU QUẢ” TDC xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên và chuyên gia chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn quản lý. Hình thành quan hệ giữa chúng ta và khách hàng là Bạn, cùng xác định, thực hiện các giải pháp tư vấn phù hợp nhằm đạt được 6 WINs.

Tầm nhìn - Sứ mạng & Các giá trị cốt lõi

(6 WINs = Lợi ích cho khách hàng, công ty, nhân viên, gia đình, xã hội và cộng đồng)