Hotline 24/24

0909.839.466

Trợ giúp qua Yahoo Messenger!

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Trang chủ » Uncategorized » OLE – CHỈ SỐ HIỆU QUẢ LAO ĐỘNG TOÀN DIỆN (phần cuối)

OLE – CHỈ SỐ HIỆU QUẢ LAO ĐỘNG TOÀN DIỆN (phần cuối)

2017-12-29 at 6:45:pm Lượt xem :264 người

Các bạn đã tính chỉ số OLE dựa trên kết quả làm việc so với kế hoạch của tháng và tuần. Ở bài viết này chúng tôi sẽ nói tiếp về kế hoạch ngày và cách tính OLE Căn cứ

Các bạn đã tính chỉ số OLE dựa trên kết quả làm việc so với kế hoạch của tháng và tuần. Ở bài viết này chúng tôi sẽ nói tiếp về kế hoạch ngày và cách tính OLE

Căn cứ kế hoạch tuần đã lập, từng Nhân viên có trách nhiệm thực hiện sẽ lập ra kế hoạch ngày cho cá nhân mình theo mẫu như sau:

 KẾ HOẠCH NGÀY: 02/01/2017

 Người thực hiện: Mr X – Phòng Marketing

Nội dung:

kehoachngay

Ví dụ:

Thời gian làm việc kế hoạch trong ngày của Mr X: 8 giờ

Thời gian làm việc thực tế trong ngày của Mr X: 8 giờ

→ A = 8/8 = 1

Số lượng công việc thực tế trong ngày hoàn thành của Mr X: 5 công việc

Số lượng công việc kế hoạch trong ngày của Mr X được giao: 7 công việc

→ P = 5/7 = 0,72

Số lượng công việc hoàn thành trong ngày đạt yêu cầu chất lượng đã quy định: 3 công việc

Tổng số công việc thực tế trong ngày hoàn thành của Mr X: 5 công việc

→ Q = 3/5 = 0,6

OLE = 1 x 0,72 x 0,6 = 0,43 = 43% (OLE của ngày)

  • Các tin đã đăng ngày:  
  • Từ     
  • Đến