FSSC 22000 là chương trình đầu tiên được xem xét bởi Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm và người tiêu dùng Hà Lan (NVWA) để đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và phù hợp thực phẩm mới.

FSSC 22000 được soát xét để phù hợp với yêu cầu mới nhất về an toàn thực phẩm của Hà Lan

Sau vụ bê bối thịt ngựa ở Hà Lan, rõ ràng rằng an toàn thực phẩm và tính nhất quán trong dây chuyền sản xuất thực phẩm phải được bảo vệ tốt hơn. Để kết thúc chuyện này, Bộ trưởng Bộ Y tế, Phúc lợi và Thể thao, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Hà Lan thành lập Food Confidence Task Force, với mục tiêu nhắm đến các biện pháp khôi phục lòng tin của người tiêu dùng trong các sản phẩm thực phẩm.

Chương trình chất lượng tin đóng một vai trò quan trọng ở đây. Trong sự hợp tác với Cơ quan An toàn Thực phẩm và sản phẩm tiêu dùng Hà Lan (NVWA), tổ công tác đã xác định một tập hợp các tiêu chuẩn cho các chương trình chất lượng cần phải tăng cường công tác bảo vệ an toàn thực phẩm và đặc biệt là tính phù hợp của thực phẩm. Tính minh bạch và trao đổi thông tin là yếu tố quan trọng của các tiêu chí này.

Các NVWA chấp nhận đề án cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn được mô tả trong tài liệu này như là hỗ trợ các nhiệm vụ liên quan đến giám sát việc tuân thủ NVWA. Trong thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình, những người tham gia trong hệ thống chấp nhận có một ưu tiên thấp hơn cho NVWA hơn người tham gia khác. Đề án công nhận sẽ được công bố trên www.ketenborging.nl.

Theo www.fssc22000.com
Pham Xuan Tien,

Leave a Reply

Your email address will not be published.