Hotline 24/24

0909.839.466

Trợ giúp qua Yahoo Messenger!

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Trang chủ » Mọi Công ty có bị bắt buộc phải áp dụng ISO 9001 không?

Mọi Công ty có bị bắt buộc phải áp dụng ISO 9001 không?

Tiêu chuẩn ISO 9001 là tiêu chuẩn không bắt buộc.Bạn chỉ bị bắt buộc áp dụng nếu Khách hàng/ Đối tác chính của công ty bạn yêu cầu phải áp dụng, nếu không thì họ không tin tưởng và mua hàng. Ngoài trường hợp trên, Bạn chỉ phải áp dụng khi Công ty Bạn thực sự có nhu cầu cải tiến để công ty phát triển bền vững (có lẽ phần lớn các Công ty đều muốn phát triển bền vững phải không Bạn).