Hotline 24/24

0909.839.466

Trợ giúp qua Yahoo Messenger!

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Trang chủ » Làm ISO để đạt được giấy chứng nhận thì mất bao lâu?

Làm ISO để đạt được giấy chứng nhận thì mất bao lâu?

Điều này tùy thuộc vào thực trạng của Doanh nghiệp Bạn. Nếu Công ty bạn chưa có thói quen làm việc theo tiêu chuẩn, quy trình hoặc các quy định dưới dạng văn bản. Mọi người làm việc dựa trên các chỉ thị bằng “Lời”, dựa trên kinh nghiệm và trí nhớ là chủ yếu, thì Bạn nên hoạch định thời gian áp dụng ISO không dưới 6 tháng để tiến đến chứng nhận bởi các tổ chức chứng nhận có uy tín. Nếu công ty bạn đã hoạt động theo các quy trình bằng văn bản, Bạn có thể đạt được chứng nhận dưới 6 tháng áp dụng. Thậm chí 1 tháng nếu Công ty bạn đang vận hành rất tốt tuân thủ theo hệ thống đã được thiết lập dưới dạng văn bản.