Hotline 24/24

0909.839.466

Trợ giúp qua Yahoo Messenger!

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Trang chủ » Khi nào Công ty tôi nên áp dụng ISO 9001?

Khi nào Công ty tôi nên áp dụng ISO 9001?

Bạn nên áp dụng ISO 9001 khi công ty bạn muốn nhân rộng các thành công đã đạt được trong một hoạt động/ sản phẩm/ dịch vụ/ quá trình/ bộ phận ra toàn bộ các hoạt động/ sản phẩm/ dịch vụ / quá trình/ bộ phận còn lại trong công ty.
Hoặc khi bạn muốn toàn bộ sản phẩm/ dịch vụ sản xuất ra trong các lô hàng có chất lượng ổn định (giống nhau), đáp ứng mong đợi của Khách hàng.