Hotline 24/24

0909.839.466

Trợ giúp qua Yahoo Messenger!

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Trang chủ » Khi Công ty tôi áp dụng ISO 9001 có bắt buộc phải xin giấy chứng nhận để công bố Chúng tôi đạt yêu cầu ISO 9001?

Khi Công ty tôi áp dụng ISO 9001 có bắt buộc phải xin giấy chứng nhận để công bố Chúng tôi đạt yêu cầu ISO 9001?

Theo thông lệ của Thế giới về công bố đạt ISO 9001 có 3 hình thức:
  • 1. Tự Công bố (còn gọi là đánh giá của bên thứ 1): Công ty bạn sau một thời gian vận hành có hiệu lực theo ISO 9001, Bạn có thể tự công bố hệ thống chất lượng của mình phù hợp ISO 9001.
  • 2. Do khách hàng đánh giá và công bố (còn gọi là đánh giá của bên thứ 2): Trước khí khách hàng mua hàng của công ty bạn, họ có thể tiến hành đánh giá hệ thống quản lý chất lượng của bạn có phù hợp ISO 9001, để họ có niềm tin tạo mối quan hệ mua hàng lâu dài.
  • 3. Do tổ chức chứng nhận đánh gía (còn gọi là đánh giá chứng nhận của bên thứ 3): Bạn thuê các tổ chức chứng nhận tiến hành đánh giá hệ thống quản lý của bạn, đây là những tổ chức hoạt động độc lập với công ty Bạn. Sau khi đánh giá, nếu hệ thống của bạn phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001, tổ chức chứng nhận sẽ cấp giấy chứng nhận cho công ty bạn. Đương nhiên hình thức 2 và 3 có tính khách quan cao nhất.