Hotline 24/24

0909.839.466

Trợ giúp qua Yahoo Messenger!

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

SDT: 0903495804

Trang chủ » Cấp trên ra chỉ thị cho tôi, chịu trách nhiệm thực hiện ISO cho công ty, phải làm thay cho mọi người miễn sao lấy được giấy chứng nhận,vì mọi người quá bận với công việc hàng ngày không có thời gian rảnh làm ISO. Vậy tôi phải xây dựng ISO như thế nào?

Cấp trên ra chỉ thị cho tôi, chịu trách nhiệm thực hiện ISO cho công ty, phải làm thay cho mọi người miễn sao lấy được giấy chứng nhận,vì mọi người quá bận với công việc hàng ngày không có thời gian rảnh làm ISO. Vậy tôi phải xây dựng ISO như thế nào?

Bạn rơi vào trường hợp này là gian nan rồi. Nếu Ban Lãnh Đạo công ty bạn chưa hiểu tầm quan trọng và lợi ích của việc áp dụng ISO. Bạn hãy mời tổ chức tư vấn chuyên nghiệp đến gặp trực tiếp Ban Lãnh Đạo, họ sẽ trao đổi, khảo sát sơ bộ và thuyết phục Ban Lãnh Đạo nên làm ISO như thế nào để đạt được hiệu quả. Lúc đó khả năng Bạn sẽ trở thành cán bộ đem lại giá trị thực sự cho công ty.
Ngược lại, Nếu Ban Lãnh Đạo không quan tâm và nếu Bạn không hoàn thành sẽ bị đuổi việc, thì tốt nhất Bạn nên tự tìm đường cứu mình trước nhất bằng cách hãy tìm việc tại công ty khác. Còn nếu Bạn chọn con đường tự làm một mình vì bất kỳ lý do nào đó, Bạn cũng sẽ hoàn thành mục tiêu đạt được chứng nhận thôi. Tuy nhiên, lúc đấy Bạn cũng chẳng vẻ vang gì, cũng chẳng thăng tiến được đâu, vì Bạn đang được mọi người nhìn vào : ” Bạn là người rách việc nhất trong công ty, chẳng có công tác gì đặc biệt, thôi giao cho Bạn muốn phù phép thế nào cũng được, miễn sao có được giấy chứng nhận là được.”. Vậy chọn cách nào là tùy Bạn nhé.