Có một câu nói rất hay và đúng trong ngữ cảnh của công việc kinh doanh: “Công tác chuẩn bị thành công là bạn đã thành công được 50%”.
Thực tế là nhiều bạn trẻ hiện nay đam mê khởi nghiệp, nhưng lại thường coi nhẹ hay bỏ qua khâu chuẩn bị cho kế hoạch kinh doanh của mình.
⚡ Vì thế nên khi có khó khăn hay thách thức ập đến, các bạn thường bị bất ngờ và không có giải pháp. Rồi kinh doanh cũng lụi tàn và đam mê khởi nghiệp cũng vơi đi từ đó.
Một kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh không chỉ giúp bạn kiểm tra được tính khả thi của ý tưởng kinh doanh, quản lý được tiến trình kinh doanh mà còn là một túi thính thơm để thu hút vốn từ ngân hàng, các nhà đầu tư.
🔑 Đó là lí do đừng bao giờ đặt mục tiêu của bạn nằm đơn độc, hãy đặt nó lên một trang giấy cùng một bản kế hoạch kinh doanh hoàn hảo.
➡ Đồng hành cùng chuyên gia nắm bắt các kiến thức và kinh nghiệm phác thảo một bản kế hoạch kinh doanh cho riêng mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published.